ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΕΩΣ ΣΗΜΑΤΩΝ


Ένα σύστημα συναγερμού είναι 100% πλήρες όταν κάποιος μπορεί και το παρακολουθεί 365 μέρες το χρόνο 7 ημέρες την εβδομάδα  24 ώρες το 24ωρο και μπορεί να ενημερώσει την αστυνομία την πυροσβεστική ή ασθενοφόρο αναλόγως τι ειδους σήμα συναγερμού θα λάβει από τον συναγερμό, 
και να παρέχει την μέγιστη αίσθηση ασφάλειας στους πελάτες.

 Η Sintos Security Systems επιτυγχάνει την  υπηρεσία αυτή έχοντας μια πολυετή συνεργασία  με το Μεγαλύτερο Πανελλαδικά σε πελατολόγιο Κέντρο Λήψεως Σημάτων στην Ελλάδα της Atlas Security.

Παρέχουμε Deluxe και Premium πακέτα παροχών αναλόγως τον χώρο και τις απαιτήσεις σας στις οικονομικότερες τιμές της αγοράς. Παροχές πακέτα και δυνατότητες θα τις βρείτε λεπτομερώς στον παρακάτω σύνδεσμο: www.atlasecurity.gr.